Mức cảnh báo Thấp
02:44:00 | 07-07-2009

Không có dấu hiệu của các cuộc tấn công hay lây lan của các virus trên toàn cầu. Các hệ thống mạng hoạt động bình thường.