Mức cảnh báo Trung bình
02:44:00 | 08-07-2009

Các lỗ hổng đã có bản vá và đang bị khai thác ở quy mô hẹp.

Xuất hiện các cuộc tấn công mạng hoặc virus lây lan trên phạm vi hẹp.