Cảnh báo
CVE-2023-29489 cho phép hacker đánh cắp dữ liệu người dùng như thông tin, phiên truy cập... cho phép thực thi lệnh, kiểm soát máy chủ web từ xa.
Một lỗ hổng nghiêm trọng của Microsoft Office, dù đã vá từ 1 tháng trước, vẫn tồn tại nguy cơ bị khai thác bởi phishing, dẫn tới thực thi mã tuỳ ý.
VMware ESXi đang trở thành mục tiêu của chiến dịch tấn công ransomware quy mô lớn diễn ra trên toàn thế giới.
Lỗ hổng zero-day (CVE-2022-41352, điểm CVSS v3 9,8) là một lỗi thực thi mã từ xa nghiêm trọng trong Zimbra Collaboration 8.8.15 và 9.0 phát sinh từ...
Others