Cảnh báo
Phần mềm WinRAR đang tồn tại lỗ hổng nghiêm trọng, cho phép tin tặc thực thi mã từ xa trên thiết bị mục tiêu.
Theo thống kê của Bkav tại Việt Nam cứ 10 máy tính thì 01 máy vẫn tồn tại SMB, lỗ hổng từng bị virus WannaCry và CoinMiner khai thác Hiện, lỗ hổng...
CVE-2023-29489 cho phép hacker đánh cắp dữ liệu người dùng như thông tin, phiên truy cập... cho phép thực thi lệnh, kiểm soát máy chủ web từ xa.
Một lỗ hổng nghiêm trọng của Microsoft Office, dù đã vá từ 1 tháng trước, vẫn tồn tại nguy cơ bị khai thác bởi phishing, dẫn tới thực thi mã tuỳ ý.
Others