Kính chào: Quý Doanh nghiệp
Ngày 17/09/2021 , Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Theo lộ trình, Doanh nghiệp sẽ được nâng cấp lên sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC
Để giúp Doanh nghiệp nắm rõ về các điểm mới trong thông tư và lộ trình nâng cấp phần mềm Hóa đơn điện tử, Bkav phối hợp với Chi cục thuế H. Đông Anh tổ chức: “Hội thảo trực tuyến về hóa đơn điện tử theo Quy định tại Nghị định 123/2020 NĐ/CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC"
Xin thông báo và Kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia hội nghị.
Lưu ý: Chúng tôi sẽ có những phần quà may mắn gửi tặng quý Doanh nghiệp tham gia trong chương trình này.