Thân chào Quý Khách hàng
Gói Dịch vụ Chữ ký số Bkav CA của Quý khách hàng đã được nâng cấp miễn phí lên gói Dịch vụ VIP (được miễn phí sử dụng Hoá đơn điện tử). Quý khách hàng hãy điền thông tin dưới đây để được hướng dẫn sử dụng miễn phí Hoá đơn điện tử:
Tên Công ty:
Mã số thuế:
Số điện thoại:
Đăng ký ngay
Đang xử lý
Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng với những Khách hàng nhận được popup này và liên hệ đăng ký sử dụng trong tháng 3/2020