Mời bạn đặt mua tại đây
Cảm ơn bạn đã đăng ký sử dụng
Phần mềm Hoá đơn điện tử - Bkav eHoadon !
Cảm ơn bạn đã đăng ký sử dụng
Phần mềm nộp Bảo hiểm xã hội điện tử !
Cảm ơn bạn đã đăng ký sử dụng
Phần mềm nộp Thuế điện tử !
Thông tin đăng ký của bạn như sau:
Tên người liên hệ:
Địa chỉ nhận Giấy chứng nhận:
Số điện thoại:
Gói cước:
Thành tiền:
Bkav sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin và cấp tài khoản sử dụng
Phần mềm Hoá đơn điện tử - Bkav eHoadon
Bkav sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin và cấp tài khoản sử dụng
Phần mềm nộp Bảo hiểm xã hội điện tử
Bkav sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin và cấp tài khoản sử dụng
Phần mềm nộp Thuế điện tử

Trung tâm hỗ trợ khách hàng Bkav eHoadon Trung tâm hỗ trợ khách hàng Bkav IVAN Trung tâm hỗ trợ khách hàng Bkav TVAN
Tư vấn dịch vụ: 1900 54 54 14
Hỗ trợ kỹ thuật: 1900 18 54
Fax: (024) 3782 2139
Liên hệ các vấn đề khác
Bkav Corporation
Địa chỉ: Tòa nhà Bkav, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3868 4755
Fax: (024) 3868 4755
Lưu ý: Để sử dụng phần mềm Hóa Đơn Điện Tử - Bkav eHoadon Khách hàng cần phải có Chữ ký số. Nếu chưa có Chữ ký số Khách hàng có thể đặt mua tại đây.